Hjemmebehandling

Hvis du grundet din sygdom ikke er i stand til at komme på klinikken tilbyder vi behandling og træning i eget hjem, på plejehjem, beskyttede boliger og andre botilbud.

Vores mobile fysioterapeuter har mange års erfaring så du er i trygge hænder og får den samme gode behandling som på klinikken.

Hjemmebehandling kan være en kombination af manuel behandling og træning.

Manuel behandling betyder at vi bruger vores hænder til mobilisering, udspænding eller massage.

Træning hjemme i dine egne omgivelser betyder at vi kan inddrage dine faciliteter og specifikt fokusere på det du har svært ved eller er utryg ved. Det kan være alt fra gang på trapper, balancetræning, til at rejse dig fra en stol eller blive fortrolig med din rollator.

Behandlingsforløbet kan efter dit ønske tilrettelægges med pårørende, plejepersonale eller andre kontaktpersoner så vi finder en behandling og/eller træningsform der passer til dig og dine behov.

For at modtage behandling i hjemmet kræver det en henvisning til hjemmebehandling fra din praktiserende læge, speciallæge eller fra et hospital.

De fleste patienter der får bevilget hjemmebehandling har et varigt fysisk handicap og falder ind under den vederlagsfrie ordning også kaldet speciale 62 – det vil sige at behandlingen er gratis indenfor gældende regler.

Vi tilbyder også palliativ fysioterapi i hjemmet dog kun hvis der foreligger henvisning fra lægen + en paragraf 122 bevilling fra kommunen – herefter vil du kunne modtage behandling uden omkostninger for dig.

Har du brug for behandling eller genoptræning efter en operation eller et sygdomsforløb tilbyder vi også hjemmebehandling. Du skal selv betale men med lægehenvisning opnår du et tilskud fra Den Offentlige Sygesikring ligesom Sygeforsikringen Danmark vil dække ca. 50% af den resterende egenbetaling.

I forbindelse med hjemmebehandling kan vi bl.a. tilbyde :

  • Vedligeholdende træning
  • Genoptræning
  • Manuel behandling
  • Mobilisering af sengeliggende patienter
  • Gang og trappetræning
  • Balancetræning
  • Vejledning i brug af hjælpemidler
  • Smertelindring

Vi kører i Holte, Øverød, Søllerød, Nærum, Skodsborg, Trørød, Vedbæk og efter aftale i Virum.

Henvendelse angående hjemmebehandling sker i første omgang via klinikken på tlf. 45 42 41 22 herefter vil en af vores mobile fysioterapeuter kontakte dig med henblik på tidsbestilling.

Kontakt

Kontakt klinikken for tidsbestilling og yderligere information.

Praktisk information

Her finder du information om bl.a. åbningstider, tidsbestilling, afbud og forsikringer.

Kontakt

Kontakt klinikken for tidsbestilling og yderligere information.