Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi betyder at Den Offentlige Sygesikring dækker udgifterne i forbindelse med den fysioterapeutiske behandling.

Lider du af Parkinson, sclerose, leddegigt eller følger efter f.eks. en hjerneblødning kan du af lægen bevilges vederlagsfri fysioterapi og modtage gratis fysioterapeutisk behandling eller træning.

Fysioterapeutisk behandling, træning og bassintræning kan vedligeholde, forbedre eller forhale en forringelse af din tilstand og dermed give dig større livskvalitet.

Hos Holte Fysioterapi kan du få vederlagsfri fysioterapi på klinikken eller som hjemmebehandling.

Al vederlagsfri behandling og træning kræver en speciale 62 henvisning fra praktiserende læge, speciallæge eller hospital. Det er altid op til lægen at vurdere om der er tale om en vederlagsfri diagnose og om behandlingen skal foregå på klinikken eller i eget hjem.

For at være berettiget til vederlagsfri fysioterapi skal du have et varigt eller langvarigt fysisk handicap og der skal være et behov for fysioterapi – det vil sige at fysioterapi skal kunne forbedre eller opretholde den fysiske funktionsevne eller forhale en forringelse af funktionsevnen.

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi omfatter en afgrænset gruppe af personer med sygdomme og tilstande inden for følgende fire hoveddiagnosegrupper :

  1. Medfødte eller arvelige sygdomme
  2. Erhvervede neurologiske sygdomme
  3. Fysiske handicap som følge af ulykke
  4. Nedsat led og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtsygdomme.

Kontakt

Kontakt klinikken for tidsbestilling og yderligere information.

Praktisk information

Her finder du information om bl.a. åbningstider, tidsbestilling, afbud og forsikringer.

Kontakt

Kontakt klinikken for tidsbestilling og yderligere information.